Aleksandar Antovic III - Duan Wei zdravstvenog ćigonga.jpg

O nama

Dobrodošli  u svet  Zdravstvenog Ćigonga  

Naše Sportsko  udruženje  je osnovano  sa željom  afirmacije i popularizacije kineske sportsko terapeutske veštine Zdravstveni Ćigong, kao odličnog načina za očuvanje i poboljšanje zdravlja.

U dosadašnjem periodu najveći doprinos u afirmaciji Zdravstvenog Ćigonga dao je Ćigong savez Srbije na čelu sa Sašom Balaneskovićem i Ilinkom Aćimović.

Ovom prilikom im se beskrajno zahvaljujem jer sam upravo od njih učio prve korake  Zdravstvetog Ćigonga i Tai Chi Chuan-a.

U želji da sa Ćigong Savezom Srbije zajednički nastavimo da gradimo i afirmišemo  sportsko terapeutsku veštinu Zdravstveni  Ćigong (poput grane i lista na drvetu) nastalo je Sportsko udruženje  TAI-ĆIGONG BeoGraD.

Potreba da se očuva dobro zdravlje i istovremeno unapredi, bio je moj motiv da uđem u svet Zdravstvenog Ćigonga.

Dobro zdravlje je najveće bogastvo, zato vas pozivam  da  ga  zajedno  gradimo .........                                                                          SPORTSKO  UDRUŽENJE  "TAI-ĆIGONG BeoGraD"  VODI:

                                                                                                  Aleksandar  Antović  Sale

- TRENER ZDRAVSTVENOG ĆIGONGA 
(po programu Kineske asocijacije zdravstvenog ćigonga i Ćigong saveza Srbije)

- TREĆI DUAN WEI HEALTH QIGONG
(Internacionalna federacija zdravstvenog ćigonga)


- SPORTSKI OPERATIVNI  TRENER  ZDRAVSTVENOG  ĆIGONGA
( Fakultet za fizičku  kulturu  "DIF"  Beograd)

- UČENIK - JANG/IP STILA TAIĐI ĆUENA (TAI CHI CHUEN) - SNAKE STYLE
(kod majstora i učitelja Saše Balaneskovića)

- TAI CHI INSTRUKTOR - PO PROGRAMU "Tai Chi and Qi Gong Healing Institute"
(kod majstora i učitelja Dr. Aihan Kuhn)

Powered by WebExpress