Programi - sistemi Zdravstvenog Ćigonga

Prva četiri sistema Zdravstvenog ćigonga izučavamo na redovnim grupnim i personalnim treninzima.
Drugih pet sistema Zdravstvenog ćigonga izučavamo na radionicama i seminarima, kao i sa naprednim grupama.
Tai-Ćigong_Beograd_Zdravstveni_ćigong_Health_Qigong_sistem_-_Ba_Duan_Jin.jpg

Sistem broj 1; Ba Duan Jin (osam delova svile ili brokata)


Ba duan Jin

Najpopularniji sistem Ćigon vežbi širom sveta. Sastoji se od 8 ili 12 povezanih vežbi u zavisnosti od načina brojanja.

Poreklo ovih vežbi vodi od Zuo Fei-a koji je kao general vojske imao potrebu da osmisli sistem vežbi koji bi obezbedio da njegovi vojnici ojačaju, budu zdravi i uvek spremni za borbu.
Prema podacima koje istorija beleži same vežbe potiču iz perioda izmedju 960-1279 godine a za vreme dinastije Song.
Odlični rezultati i unapređenje  zdravlja ovaj sistem vežbi čine pravim  izborom  veoma bogate fizičke-zdrvstvene kineske kulture.

!!! Dobar izbor da sa ovim sistemom vežbi započnete novi dan !!!.

Svrha vežbi:
- putem fizičkih vežbi postižemo bolju cirkulaciju unutrašnje energije.
- uz istovremenu integraciju kontrole daha, misli i voljne namere, čini da se osećamo psihofizički jače i zdravije.


Efekti ovog sistema:

- poboljšanje rada kardiovaskularnog sistema
- jačanje imuniteta
- usporava procese starenja
- unapređenje mentalnog zdravlja
- bolja pokretljivost i mobilnost

Tai-Ćigong_Beograd_Zdravstveni_ćigong_Health_Qigong_sistem_-_Yi_Jin_Jing.jpg

Sistem broj 2; Yi Jin Jing (promena mišića i tetiva)


Yi Jin Jing

Sistem od 12 povezanih vežbi koje su istovremeno nežne i energične uz dobru koordinaciju disanja, volje, snage i koncetracije u značajnoj meri poboljšavaju fizičko zdravlje kondiciju i imuni sistem, ukoliko se redovno i kontinuirano vežbaju.

Osnovna namena ovog sistema vežbi jačanje tetiva kako bi postale elastične i jake.


Svrha vežbi:

- utiče na mišićno skeletnu i nervnu strukturu tela
- usled istezanja utiče se na organe zglobove energetske kanale i sam Ći
- uvrtanjem tela se utiče na metabolizam i stvaranje Jing-a
- više životne energije koje je uslovljeno boljim disanjem
- vraćanje balansa i snage tela i uma uz istovremeno aktiviviranje celog tela

Efekti ovog sistema:
- smanjenje tegoba i funkcionalnosti respiratornih organa
- smanjenje tegoba digestivnog sistema
- smanjenje tegoba kardiovaskularnog i nervnog sistema
- povećanje fleksibilnosti zglobova uz povećanje snage mišića i balansa tela

Tai-Ćigong_Beograd_Zdravstveni_ćigong_Health_Qigong_sistem_-_Wu_Qin_Xi.jpg

Sistem broj 3; Wu Qin Xi (igra pet životinja)


Wu Qin Xi

Ovaj sistem od 10 povezanih vežbi je razvio Hua Tuoa lekar dinastije Han iz perioda od 25 do 220 godine.

Sistem vežbi praktično imitira pokrete pet životinja (tigra, jelena, medveda, majmuna i ptice). Istovremeno se kombinije kontrola daha (Tu Na) i pokretanja ekstremiteta i vođenja ćija u telu (Dao Yin) uz poštovanje principa tradicionalne kineske medicine (TKM).
Predmetni sistem prestavlja integraciju tradicionalnih vežbi, principa i moderne nauke koja proučava ljudsko kretanje.
Svrha vežbi:
Osnovni cilj pokreta nije samo imitiranje pokreta i ponašanja životinja već i njihov duh (snagu tigra, jednostavnost i lakoću jelena, smirenost i ukorenjenost medveda, umešnost i spretnost majmuna i lakoću i gracioznost ptice).

Efekti ovog sistema:
- aktivno utiče na fiziološke funkcije čoveka, stanje i prirodu uma.
- poboljšava funkcije kardiovaskularnog i respiratornog sistema
 - pokretljivost i snagu zglobova
- veće samopouzdanje i bolje psihičko stanje

Tai-Ćigong_Beograd_Zdravstveni_ćigong_Health_Qigong_sistem_-_Liu_Zi_Jue.jpg

Sistem broj 4: Liu Zi Jue (šest načina izdaha ili šest lekovitih zvukova)


Liu Zi Jue

Ovaj sistem od 6 povezanih tradicionalnih kineskih  vežbi kontrole daha i protoka energije kroz telo je izuzetan sistem za pobolšanje i očuvanje zdravlja.

Praktikovanjem kontrolisanih pokreta sa praćenjem kretanja ćija u telu povezanog sa udahom i izdahom uz izgovaranje 6 lekovitih zvukova (Šu, Ha, Hu, Sz, Čuei i Ši) telo dovodimo u stanje uravnoteženosti.


Svrha vežbi:
Regulisanje funkcije i jačanje jetre, srca, slezine, pluća, bubrega i trostrukog grejača (sanđao).

Efekti ovog sistema:

Značajno poboljšanje kod hroničnih bolesti
- visokog pritiska
- povišenog šećera u krvi
- povišenog holesterola

Tai-Ćigong_Beograd_Zdravstveni_ćigong_Health_Qigong_sistem_-_Tai_Ji_Yang_Sheng_Zhang.jpg

Sistem broj 5: Taiji Yangsheng Zhang (ćigong sistem sa štapom)


Taiji Yangsheng Zhang

Ovaj sistem u kome se koristi štap kao pomagalo, je vrlo često korišćen u tradicionalnim fizičkim vežbama. Bazira na ideji Taiđija i jedinstvu Jina i Janga.  Sistem vežbi pored korišćenja štapa pokreće udove, potpomaže koordinaciju  i balansiranje disanja i ima.

Svrha vežbi:
- pokreti su lagani i nežni i izbalansirani između pokreta i mirovanja
- kordinisni sa umom i kretanjem Ći-a.
Efekti ovog sistema:

- poboljšanje fleksibilnosti tela
- bolji balans
- povoljno deluje na kadiovaskularni sistem i fiziološko stanje

Tai-Ćigong_Beograd_Zdravstveni_ćigong_Health_Qigong_sistem_-_Daoyin_Yangsheng_Gong_12_metoda.jpg

Sistem broj 6: Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa (dvanest metaoda)


Shi Er Fa


Ovaj asistem vežbi (Daojin Jangšeng Gonga) je kreiran od strane Pekinškog Univerziteta za Sport i predstavlja tradicionalne zdravstveno gimnastičke vežbe. Dvanest pokreta-metoda čine samo deo od oko 50 Daojin zdravstvenih vežbi.

Svrha vežbi:
- Stimulacija meridijana koji poboljšavaju funkciju Džang-Fu organa.
- Prevencija očuvanje i poboljšanje zdravlja.

Efekti ovog sistema:
- Poboljšanje kardio pulmonarne funkcije.
- Fleksibilnost, balanas i koordinaciju tela.
- Poboljšanje mogućnosti samoregulacije nervnog sistema.

Tai-Ćigong_Beograd_Zdravstveni_ćigong_Health_Qigong_sistem_-_Da_Wu.jpg

Sistem broj 7: Da Wu (veliki ples)


Da Wu

Ovaj sistem  vežbi (poput plesa)  za očuvanje zdravlja, povoljno utiče na zglobove i balansira meridijane.
Sistem naglašava podizanje, spuštanje, otvaranje i zatvaranje pokreta tela sa usklađivanjem disanja i uma, kako bi se balansirale funkcije organa, protoka u meridijanima ći-a i krvi.
Praktikujući vežbe ovog sistema naš duh plešući trenira i oblikuje telo.
Pokreti su jednostavni i graciozni, fleksibilni, kordinisani su sa umom  i čijem i pogodni su različite grupe ljudi.


Svrha vežbi:
- Jačanje snage u udovima
- Balansiranje meridijana
- Jačanje tela

Efekti ovog sistema:
- Povećanje snage u gornjim i donjim udovima
- Fleksibilnost
- Balansiranje funkcije kardiovaskularnog sistema
- Smanjenje depresije
- Pojačan osećaj sreće i zadovoljstva

Tai-Ćigong_Beograd_Zdravstveni_ćigong_Health_Qigong_sistem_-_Shi_Er_Duan_Jin.jpg

Sistem broj 8: Shi Er Duan Jin (dvanest delova slile ili brokata)


Shi Er Duan Jin

Ovaj sistem vežbi javlja se u periodu Ćing dinastije (peroiod 1736 do 1796) i izvodi se u sedećem položaju.
Ovaj sistem vežbi  je plod raznih škola i stilova i kao takav  angažuje vrat, ramena, struk i noge. Koordinacija pokreta, disanja, mirovanja istezanja (uz stalni fokus), za posledicu ima jačanje celog tela što sve zajedno usporava starenje i prevenira bolesti.

Svrha vežbi:
Ovom vežbom utiče se i na telo i na duh uz naglašeno istezanje i istovremenu masažu.
Efekti ovog sistema:
- Poboljšava fleksibilnost krvnih sudova
- poboljšava funkciju srca, srčanog nerva i pluća
- smanjuje količinu masti
- umanjuje rizik od arterioskleroze

Tai-Ćigong_Beograd_Zdravstveni_ćigong_Health_Qigong_sistem_-_Ma_Wang_Dui_Dao_Yin_Shu.jpg

Sistem broj 9: Ma Wang Dui Dao Yin Shu (sistem ćigonga osmišljen prema svilenom svitku)


Mawangdui Daoyin Shu


Ovaja sistem vežbi za očuvanje zdravlja je osmišljen prema svilenom svitku koji je pronađen u grobnici  Čangša u Kini u provinciji Hunan za vreme dinastije Han.
Sistem naglašava kordinaciju tela i uma,  otvaranje i zatvaranje, podizanje i spuštanje, uvrtanje kao i istezanje tela uz lagane pokrete.Svrha vežbi:
- Stimulacija meridijana
- Regulacija protoka krvi i ći-a
- Balansiranje Jinga i Janga
- Jačanje tela i srca

Efekti ovog sistema:
- Poboljšanje psiho emotivnog stanja
- Poboljšanje  fizičkog izgleda i pokretljivosti
- Smanjenje telesnih masnoća

Powered by WebExpress